Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Hoeveel besparing levert het me op?

 

Dat hangt af van de grootte van uw dak. Als voorbeeld nemen we een dak waar 10 zonnepanelen op passen. Die leveren per jaar ongeveer 2.325 kilowattuur op. Bij uw energiebedrijf betaalt u daar gemiddeld € 450,- voor. Voor het gebruik van de zonnepanelen betaalt u uw woningcorporatie € 430,-. Dat scheelt u dus € 20,- per jaar. 

Dit is een rekenvoorbeeld. Wilt u weten wat zonnepanelen op uw dak opleveren? Vul dan uw postcode in op onze controlepagina

Als ik wil verhuizen, wat doe ik dan met mijn zonnepanelen?

Als u gaat verhuizen, blijven de zonnepanelen voor de volgende huurder liggen. Uw bijdrage wordt stopgezet gelijk met het opzeggen van uw huur. De zonnepanelen blijven eigendom van HuurDeZon. De volgende huurder gebruikt de zonnepanelen en betaalt voor het gebruik ervan.

Wat gebeurt er met mijn zonnestroom als ik niet thuis ben?

Als u niet thuis bent en er is geen stroomverbruik in de woning, dan gaat de stroom van de zonnepanelen automatisch naar het energiebedrijf. Uw energiebedrijf houdt bij hoeveel stroom u aan hen heeft geleverd. Precies dezelfde hoeveelheid stroom mag u op een later moment weer gratis van het energiebedrijf gebruiken, bijvoorbeeld als het donker is en de zonnepanelen geen stroom leveren. Het maakt dus niet uit wanneer de zon schijnt of wanneer u thuis bent; alle stroom die uw zonnepanelen opwekken, komen ten gunste van u.

Kan ik de zonnepanelen ook weer weg (laten) halen?

Nee, dat kan niet. De bedoeling is dat de zonnepanelen minimaal twintig jaar blijven liggen.

Kan iedereen meedoen?

Om in aanmerking te komen voor zonnepanelen van HuurDeZon, moet de woning aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst moet er ruimte zijn om minimaal zes zonnepanelen mooi in de zon te kunnen plaatsen. Op de aanmeldpagina kunt u kijken of uw dak geschikt is. Daarna kunt u zich direct aanmelden.

Zodra u zich heeft aangemeld, kijken HuurDeZon en Eigen Haard naar de technische gegevens van uw woning. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de dakbedekking binnenkort vervangen moet worden. Dan is het niet handig om nu al zonnepanelen te installeren. Ook wordt er alleen door Eigen Haard gekeken of er geen huurachterstand is. Zijn er geen bezwaren, dan krijgt u een definitieve aanbieding. 

 

Hoeveel zonnepanelen kan ik krijgen?

Hoeveel panelen wij op het dak kunnen plaatsen hangt af van de grootte van uw dak en uw stroomverbruik. HuurDeZon bepaalt naar aanleiding van de dakcontrole en uw ingevulde verbruik het optimale aantal zonnepanelen voor u. 

 Om zelf te kijken hoeveel panelen er op uw dak passen gaat u naar onze online controle   

Hoe kan ik zien wat ik bespaar?

Als deelnemer van HuurDeZon krijgt u een eigen account op huurdezon.nl. Daar kunt u inloggen en op elk moment van de dag bekijken wat uw zonnepanelen opwekken. Ook kunt u daar zien wat u in totaal heeft opgewekt en bespaard heeft, per jaar en per maand.

Heeft u geen internet? U kunt ook op de display van de omvormer zien hoeveel de zonnepanelen hebben opgewekt.

Is in de winter het rendement van de zonnepanelen mogelijk negatief?

Nee, het rendement is nooit negatief. In de wintermaanden wekken de panelen minder op. Dit wordt echter weer ruimschoots gecompenseerd door de hoeveelheid stroom die wordt opgewekt in de lente en in de zomer. Op jaarbasis behaalt u met de zonnepanelen een voordeel van circa 5% ten opzichte van de stroom die u nu koopt bij een energieleverancier. 

Ik heb een klein huishouden en verbruik weinig stroom. Is HuurDeZon ook voor mij geschikt?

Als u meer dan 1200 kWh per jaar verbruikt kunt u deelnemen aan HuurDeZon, en is er ook voor u voordeel te behalen. Indien u minder verbruikt kan HuurDeZon u geen voordeel bieden en kunt u niet meedoen. We kunnen u dan wel feliciteren; u verbruikt uitzonderlijk weinig stroom en daarbij draagt u bij aan een duurzame toekomst!

Hoe lang zit ik aan de zonnepanelen en de bijdrage vast?

Het contract geldt voor de gehele looptijd van uw huurovereenkomst. Als u verhuist wordt uw deelname automatisch opgezegd. In geval van zwaarwegende onvoorziene omstandigheden, heeft u het recht het contract te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Vragen over de bijdrage

Stijgt de bijdrage mee met de huurverhoging?

Nee. De bijdrage van de zonnepanelen stijgt niet mee met een eventuele huurverhoging. De bijdrage kan wel jaarlijks worden bijgesteld met de inflatie. Deze is doorgaans tussen de 1 en 2% per jaar.

Waarom kan de bijdrage worden bijgesteld voor inflatie?

HuurDeZon monitort de zonnepanelen en verzorgt het onderhoud en eventuele reparaties, zodat u er zeker van kunt zijn dat de zonnepanelen goed werken.  De kosten hiervoor zijn inbegrepen in de bijdrage. Het is de verwachting dat deze kosten in de toekomst minimaal met de inflatie zullen stijgen, en om ook een goede werking in de toekomst te garanderen is het van belang dat de bijdrage kan worden bijgesteld met inflatie.

Indien inflatiecorrectie wordt toegepast, vindt deze plaats aan het begin van elk jaar. U ontvangt daarvan vooraf bericht. De bijdrage zal nooit met meer dan de inflatie worden bijgesteld.

Krijg ik een compensatie als de panelen niet werken?

Ja. HuurDeZon garandeert dat uw zonnepanelen altijd goed werken. In het geval van een defect of storing zorgen wij ervoor dat deze binnen maximaal 5 werkdagen wordt verholpen. Als uw panelen langer dan 5 werkdagen uitstaan heeft u recht op de volgende compensatie die uw bijdrage ruimschoots zal compenseren: van 1 oktober tot en met 31 maart € 0,10 per zonnepaneel per dag en van 1 april tot en met 30 september € 0,20 per zonnepaneel per dag.

Vragen over de energienota

Wat gebeurt er met mijn energienota als ik zonnepanelen krijg?

Het aansluiten en gebruiken van zonnepanelen heeft invloed op de variabele posten op uw energienota. U gaat namelijk een stuk minder stroom inkopen, en uw nota wordt dus lager. U behoudt uw aansluiting aan het elektriciteitsnetwerk en een contract met een energieleverancier voor het inkopen van de rest van de stroom die u nodig heeft. Daardoor behoudt u ook de vaste posten; u betaalt de netwerkkosten (van de netbeheerder) en het vastrecht (van de energieleverancier) en  u ontvangt een heffingskorting (van de overheid).

Kan ik een negatieve energienota krijgen? (Geld toe)

Ja. De heffingskorting die u ontvangt is over het algemeen hoger dan uw vaste kosten (netwerkkosten en vastrecht). Als u door het gebruik van de zonnepanelen bijna geen stroom meer hoeft in te kopen bij uw energieleverancier,  kan het dus zijn dat u op jaarbasis een negatieve energienota heeft. U krijgt dan geld toe.

Hebben de zonnepanelen invloed op het vastrecht?

Nee. De zonnepanelen hebben geen invloed op het vastrechtbedrag. Het vastrecht is een vast administratiebedrag dat uw energiemaatschappij in rekening brengt. Omdat u door gebruik van de zonnepanelen minder energie gaat afnemen van uw energiemaatschappij raden wij u aan een energiemaatschappij te kiezen die een laag vastrecht hanteert.

Wat is salderen?

Zonnepanelen wekken altijd stroom op als er voldoende zonlicht is. Als u op dat moment stroom verbruikt, gebruikt u de zonnestroom direct van de zonnepanelen. Er zijn momenten dat u geen of minder stroom verbruikt. De zonnestroom wordt dan teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Ook zullen er momenten zijn dat u wel stroom verbruikt, maar de zonnepanelen geen of weinig stroom opwekken. De stroom koopt u dan van uw energieleverancier. Aan het einde van het jaar mag u de teruggeleverde stroom verrekenen met de stroom die u nog van energieleverancier hebt ingekocht. Deze verrekening heet salderen.

Hoe werkt salderen?

Voor u betekent salderen dat u voor elke kWh zelf opgewekte zonnestroom als het ware betaald krijgt en wel tegen het tarief waartegen u zelf afneemt (€0.19-0.25 per kWh) van uw energieleverancier.

Bijvoorbeeld: Uw eigen stroomverbruik is 2500 kWh per jaar. U heeft zonnepanelen die in een jaar 1500 kWh zonnestroom hebben opgewekt. 500 kWh van die zonnestroom heeft u direct verbruikt.  De zonnepanelen hebben dus 1000 kWh zonnestroom teruggeleverd aan het net, en u heeft nog 2000 kWh bij uw energieleverancier ingekocht. De 1000 kWh teruggeleverde stroom wordt automatisch afgetrokken van uw inkoop en de leverancier brengt u alleen de resterende 1000 kWh in rekening.

Technische vragen

Is mijn dak geschikt?

Niet alle daken zijn geschikt voor zonnepanelen. Voor HuurDeZon gelden in elk geval de volgende voorwaarden:
-         Het dak moet schaduwvrij zijn
-         Er moet ruimte zijn voor ten minste 6 zonnepanelen
-         Een schuin dak moet gericht zijn tussen zuidoost en zuidwest
-         Per straat of woongebouw moeten minimaal 10 woningen meedoen

Om te zien of het dak geschikt is, gaat u naar onze online controle.

Ik woon niet direct onder het dak, kan ik meedoen?

Dat kan, als het dak geschikt is. HuurDeZon legt ook zonnepanelen op woongebouwen met meerdere verdiepingen. We trekken dan een kabel van het dak naar uw woning. Wel moeten er minimaal 10 andere bewoners van het gebouw meedoen. Ga naar de controlepagina om te kijken of het dak van het gebouw geschikt is.

Moet het dak op het zuiden liggen?

Als het om een schuin dak gaat, moet het dak gericht zijn tussen het zuidoosten en het zuidwesten. Voor een plat dak maakt het niet uit hoe het gericht is, we kunnen de zonnepanelen daar zelf op het zuiden richten.

Hoeveel panelen heb ik nodig?

Dat verschilt per huishouden. Ter indicatie: een systeem van zes zonnepanelen levert per jaar zo’n 1200 kWh (kilowattuur) op. Een gemiddeld Nederlands gezin in een huurwoning gebruikt per jaar ongeveer 2500 kWh. Het is niet nodig dat de zonnepanelen al uw stroom opwekken. Het energiebedrijf zal altijd een deel van uw stroom blijven leveren.

Hoe weet ik hoeveel de zonnepanelen opwekken?

U kunt op deze website zien hoeveel uw zonnepanelen opwekken. Zodra de zonnepanelen zijn geïnstalleerd, krijgt u een inlogcode voor HuurDeZon. U kunt dan per dag zien hoeveel de panelen opwekken. U kunt ook altijd terugkijken in de geschiedenis kijken om de opbrengst bijvoorbeeld te vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder.

HuurDeZon kan de opbrengst op het dak ook in de gaten houden. Als er iets niet goed werkt zien we dat dus meteen, zodat we het snel kunnen repareren. 

Werken mijn apparaten wel op zonnestroom?

Ja. Stroom uit zonnepanelen is precies hetzelfde als stroom die u gewend bent. U merkt geen enkel verschil. U blijft bovendien aangesloten bij het energiebedrijf; als de zon niet schijnt gebruikt u 'gewone' stroom.

Wie onderhoudt de zonnepanelen?

HuurDeZon onderhoudt de zonnepanelen. Ook als er iets kapot gaat dan wordt dit door ons vervangen. Wel vragen we u direct contact met ons op te nemen als u het idee heeft dat er iets niet goed werkt.

Is mijn meter wel geschikt voor zonnepanelen?

Nederland kent een groot aantal type elektriciteitsmeters. De meeste daarvan zijn geschikt voor zonnepanelen. HuurDeZon checkt bij installatie uw meter, en in het zeldzame geval dat u een niet-geschikte meter hebt, geeft HuurDeZon bij uw netbeheerder door dat uw meter vervangen moet worden. De netbeheerder vervangt uw meter dan kostenloos voor een geschikte meter. Daarna sluiten wij u zonnepanelen alsnog aan. 

Moet de meterkast worden aangepast als jullie zonnepanelen plaatsen?

De meterkast zelf hoeft niet te worden aangepast. De zonnepanelen worden aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Indien er geen lege groep beschikbaar is, plaatsen wij een nieuwe groep naast de bestaande groepen. De groep van de zonnepanelen duiden wij aan met een sticker.

Vragen over installatiedag

Wat gebeurt er in huis bij het plaatsen van de zonnepanelen?

Tijdens de installatie sluit een elektricien de zonnepanelen aan op de omvormer en vanuit daar op de elektriciteitsmeter, in de meterkast. Hij hangt de omvormer  zo op dat deze niet in de weg hangt.  Bij een gemeenschappelijk dak of een plat dak plaatst hij de omvormer in de meeste gevallen op het dak. Bij eengezinswoningen plaatst de elektricien de omvormer meestal op zolder of in de meterkast. Hij trekt de leiding op een nette manier naar uw meterkast, In de meterkast worden de zonnepanelen aangesloten op een aparte groep.

Waar komt de omvormer te hangen?

De omvormer komt te hangen op een plaats waar deze niet in de weg hangt.  Bij een gemeenschappelijk dak of een plat dak plaatsen wij de omvormer in de meeste gevallen op het dak geplaatst. Bij eengezinswoningen plaatsen wij de omvormer meestal op zolder of in de meterkast.

Moet ik toegang geven op mijn internetrouter voor monitoring?

Als u wilt dat HuurDeZon de zonnepanelen constant monitort op prestatie en u op de website de prestaties van uw systeem wilt kunnen volgen, moeten we één ingang van uw router gebruiken. Wij sluiten deze aan op de omvormer. De omvormer communiceert via een beveiligde weg en is alleen in staat data te verzenden en niet te ontvangen. De omvormer verstuurt maximaal 220 kilobite aan data per dag. Dit is doorgaans te weinig om een merkbare invloed te hebben op de snelheid van uw internet. 

Het is niet verplicht om hieraan mee te werken, maar dit betekent wel dat wij uw zonnepanelen niet kunnen monitoren. U bent dan zelf verantwoordelijk om  de prestatie van uw zonnepanelen te bekijken (op de display van de omvormer) en deze aan ons door te geven. Ook moet u dan zelf eventuele storingen bij ons melden.

Vanaf wanneer werken de zonnepanelen als ze geplaatst zijn?

Als u en het dak aan alle voorwaarden voldoen en er voldoende aanmeldingen in uw buurt zijn, kunnen we beginnen met de installatie. 

Het installeren van de zonnepanelen en aansluiten op de meterkast in uw woning duurt doorgaans 1 dag. De zonnepanelen werken dan meteen dezelfde dag nog.

Heeft u een vraag die er niet bijstaat? Neem contact met ons op!