Over HuurDeZon

  

  

  

 

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                             

 

 

 

 

 

HuurDeZon is gestart uit een ideaal van de Zonnefabriek en woningcorporatie Eigen Haard. Om onze aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties is het essentieel dat we zo snel mogelijk overstappen van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening, zoals zonnepanelen. 

Zonnepanelen zijn nog steeds erg duur en voor veel mensen die woningen huren is het niet mogelijk of zinvol om zelf te investeren in zonnepanelen. Wij vinden dat zonne-energie ook mogelijk moet zijn voor huurwoningen zodat ook huurders kunnen profiteren van de voordelen van het zelf opwekken van duurzame energie.

Na een aantal proefprojecten, ruim twee jaar hard werken en veel hulp van onze partners en eerste deelnemers is het ons gelukt! Wij investeren in zonnepanelen voor huurders die daarmee zelf zonne-energie opwekken en direct gaan besparen op hun woonlasten.

Team

Michiel Sluimers - Michiel heeft een blinde passie voor zonnepanelen. "Ik geloof dat onze samenleving moet overstappen naar duurzame energie opwekking en ik zet mij daar graag helemaal voor in". De afgelopen 5 jaar was hij werkzaam als ingenieur en adviseur in de energie branche en had hij een adviesburo. Hij heeft uitgebreide technische en financiele kennis van zonne-energie. Michiel heeft een ingenieurstitel in Technische Aardwetenschapppen van de TU Delft. 

Friso van Lierop - Friso werkt reeds zeven jaar in de duurzame energie sector. Vorige werkgevers waren o.a. Econcern en Search ingenieursbureau. Zijn persoonlijke drijfveer is telkens om ecologische en economische belangen te verenigen. In de rol van accountmanager draagt hij bij aan het ontwikkelen van nieuwe relaties en projecten, en het zorgdragen voor een goede operationele work flow. Friso heeft een bachelor degree in Business Administration.

Jorinde Raps - Jorinde stroomlijnt het hele proces van aanmelding tot installatie bij HuurDeZon. Ze ziet elke deelnemer langskomen en zorgt voor de administratieve communicatie met Eigen Haard. "Ik vind het leuk om direct met huurders in contact te zijn en tegelijkertijd het project te zien groeien." Jorinde heeft een Master in Culture, Organization & Management van de Vrije Universiteit Amsterdam.

David van der BurgDavid is sinds 2010 directeur van de Zonnefabriek, een innovatieve specialist in advies en installatie op gebied van zonne-energie. Hij is verantwoordelijk voor veel innovatieve zonne-energie concepten zoals Zonvast; het eerste lease concept voor particulieren in Nederland in samenwerking met Greenchoice. David werkte eerder als consultant voor overheid en bedrijfsleven bij een milieuadviesbureau. David heeft een doctoraal Biologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Kwaliteit & Veiligheid

HuurDeZon draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de optimale werking van de zonnepanelen. Wij gebruiken daarom alleen de beste producten en werken met vakkundige en gecertifeerde monteurs, die installeren volgens de hoogste veiligheidsnormen, waaronder:

  • Zonnekeur
  • NEN1010
  • NEN7250

Partners

Eigen Haard - Al sinds 2012 is deze Amsterdamse woningstichting nauw betrokken bij het ontwikkelen van het unieke HuurDeZon-model. Eigen Haard nam in 2013 het voortouw door twee gebouwcomplexen aan te dragen voor een proefproject. In 2014 is Eigen Haard dan ook de eerste woningcorporatie van Nederland die zich aansluit bij HuurDeZon, met een eerste overeenkomst voor 1000 daken.

Gemeente Amsterdam - De Gemeente Amsterdam investeert via het Amsterdams Investerings Fonds (AIF) in Klimaat, Duurzaamheid, Luchtkwaliteit, Innovatie en Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid. Het AIF is opgezet met het doel zijn waarde te behouden en tegelijkertijd te zorgen voor direct maatschappelijk effect van investeringen in aangevraagde projecten.

AKEFHet Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) is opgericht met als primaire doelstelling een bijdrage te leveren aan de duurzaamheidsambitie van de Gemeente Amsterdam. Het AKEF doet dit door het ter beschikking stellen van financiële middelen aan projecten op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en energie-efficiency.

BNG Bank BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. 

 

Ook partner worden?

HuurDeZon is altijd op zoek naar nieuwe projectpartners. Bent u geïnteresseerd om uw huurders via HuurDeZon zonnepanelen aan te bieden? Neem dan contact met ons op.